Terugbetaling zuurstof vanaf 1 juli 2012 - Home | KLAV- zuurstofcilinder voor thuisgebruik in de staatskaart van de staat Delhi in 2017 ,Vanaf 1 juli 2012 verandert de reglementering voor de terugbetaling van zuurstoftherapie grondig. De nieuwe regels zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen over indicaties voor het goed gebruik van zuurstof. De hervorming geeft gevolg aan de aanbevelingen van …Langdurige zuurstoftherapie thuis: tegemoetkoming in de ...Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten van de behandeling met langdurige zuurstoftherapie thuis (derdebetalersregeling). Voor die behandeling betaalt u geen persoonlijk aandeel (remgeld). Voor de consultaties bij de arts betaalt u wel iedere keer een persoonlijk aandeel.(On)zichtbaarheid van een net bij het Kadaster

May 21, 2015·Vestiging recht van opstalBij de vestiging van een recht van opstal voor een kabel of leiding wordt een aantekening geplaatst op het kadastraal bericht object van het perceel grond dat bezwaard wordt met het recht van opstal. Veelal wordt aan de notariële akte van vestiging een tekening gehecht waarop het tracé is weergegeven. Hierdoor is niet alleen …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Verklaring over de burgerlijke staat | Wonen & werken ...

De verklaring over de de burgerlijke staat bewijst dat u ongehuwd bent. U vraagt de verklaring aan in de gemeente waar u woont. Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, kan de ambassade of het consulaat-generaal deze voor u opstellen. Door het coronavirus is het aanvragen van deze verklaring bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Staatsschuld ondanks grote inkomsten fors gestegen

Sep 19, 2020·De regering heeft bij sommige contracten grote vraagtekens over de hoogte van de bedragen die de staat zal moeten betalen, ten opzichte van de prestaties die door deze firma’s moeten worden geleverd. Na de verkiezingen en voor de regeringstransitie is er veel personeel in dienst genomen, soms tegen wurgcontracten.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der ...

Dit artikel behandelt de staatkundige hervormingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden zoals die op 10 oktober 2010 van kracht zijn geworden. De voorgaande jaren was gebleken dat de staatkundige stand van zaken van het Caribisch deel van het koninkrijk, destijds bestaande uit Nederlandse Antillen en Aruba, niet bevredigend was.Om die te verbeteren werd het Statuut voor …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Kamerstuk 34785, nr. D | Overheid > Officiële ...

Dec 08, 2017·De leden van de fractie van de VVD verwijzen hierbij naar de aantekening van de heer Lohuis in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR).24 Voor de vraag of de inhoudingsvrijstelling van toepassing is, dient eerst op het niveau van de aandeelhouder die, dan wel het lid dat, het belang in de inhoudingsplichtige onmiddellijk houdt te ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

'De staat is zo slecht, dat er echt iets moet gebeuren ...

'De staat is zo slecht, dat er echt iets moet gebeuren' ... De stichting Dierenpiramide in Stadskanaal heeft geen geld meer voor de verzorging van …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Overheid > Officiële bekendmakingen

Sep 20, 2017·20-09-2017: 2017-2018: Kamerstuk 34786, nr. 1: ... De hier aangeboden pdf-bestanden van deze bladen vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Grondwet. Voor publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Datum Betreft - Rijksoverheid

matie over SEH-stops in 2014 t/m 2017 in de monitor acute zorg van de NZa (TK 29 247, nr. 267) staat. Voor zover deze vraag betrekking heeft op SEH-stops sinds 1 januari 2018, valt deze vraag samen met het verzoek in de motie-Van den Berg (TK 2018-2019, 29 247, nr. 271).

Neem contact op met de leverancierWhatsApp