Geneesmiddelengeïnduceerde gewichtstoename - Ge-Bu- zuurstofcanules beoordeeld door patiënten zonder ,Jun 22, 2012·Geneesmiddelengeïnduceerde gewichtstoename. Dit artikel is een vertaling en bewerking van Prises de poids d’origine médicamenteuse dat verscheen in ons Franse zusterblad La revue Prescrire 2011; 31: 748-752 ( zie pag. 66 ). Gewichtstoename, doorgaans veroorzaakt door een overmatige calorie-inname en een verminderd energiegebruik, kan een ...Hyperbilirubinemie zonder afwijkingen in de ductus ...Totaal had 20 van de patiënten een bilirubinestoornis, die bij 14 verklaard kon worden door choledochusstenen, maar bij 6 van de patiënten onverklaard bleef en achteraf leidde tot een onnodige operatie. Verhoogde amylasewaarden in het bloed zonder pancreatitis werd bij 1,5 van de patiënten gezien.Collegiaal doorleveren van eigen bereidingen ...

Apothekers die niet alleen voor hun eigen patiënten bereiden. Apothekers die geneesmiddelen afnemen van bereidende en collegiaal leverende apothekers. Een apotheker die alleen bereidt voor eigen patiënten hoeft niet te voldoen aan de circulaire. Zulke bereidingen vallen onder de uitzondering van artikel 40, lid 3 onder a van de Geneesmiddelenwet.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Patiënten dienen regelmatig opnieuw te worden beoordeeld door een beroepsbeoefenaar in de ... verslechtering van de controle en patiënten dienen dan beoordeeld te worden door een arts. ... zonder toezicht door een arts, omdat symptomen kunnen terugkomen na staken van de behandeling. ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Interpretatie van de ...

P362 + P364 voor zelftesten door patiënten werd beoordeeld met behulp van Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens neusgat.deze opnieuw te gebruiken. Voor klanten in de Europese Economische Ruimte: bevat een zeer risicovolle stof (SVHC): Octyl-/nonylfenolethoxylaat. Alleen voor gebruik als onderdeel van een IVD-methode en onder

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Risico minimalisatie-materiaal over de risico’s van ...

Het materiaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Samenvatting • Het gebruik van tenofovirdisoproxil verhoogt het risico op een nierfunctiestoornis en een daling van de botmineraaldichtheid (BMD). • Controleer creatinineklaring en serumfosfaat van alle patiënten alvorens een behandeling

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Osimertinib als eerstelijns behandeling voor patiënten met ...

Oct 19, 2018·Bij patiënten met een gevorderd NSCLC met een activerende EGFR-mutatie (exon 19-deletie/L858R-mutatie) geeft eerstelijns behandeling met osimertinib (80 mg per dag) in vergelijking met behandeling met gefitinib of erlotinib een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS van meer dan 8 maanden: 18,9 versus 10,2 maanden (HR: 0,46 [95%-BI: 0,37 …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Longontsteking bij beademde patiënten - RIVM

Longontsteking bij beademde patiënten 1 Inleiding Deze richtlijn beschrijft de specifieke maatregelen ter voorkoming van longontsteking bij beademde patiënten. Deze maatregelen zijn uiteraard, zonder dat dit met name in deze richtlijn wordt vernoemd, ingebed in de algemene voorzorgsmaatregelen die,

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Interpretatie van de ...

P362 + P364 voor zelftesten door patiënten werd beoordeeld met behulp van Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens neusgat.deze opnieuw te gebruiken. Voor klanten in de Europese Economische Ruimte: bevat een zeer risicovolle stof (SVHC): Octyl-/nonylfenolethoxylaat. Alleen voor gebruik als onderdeel van een IVD-methode en onder

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Geneesmiddelengeïnduceerde gewichtstoename - Ge-Bu

Jun 22, 2012·Geneesmiddelengeïnduceerde gewichtstoename. Dit artikel is een vertaling en bewerking van Prises de poids d’origine médicamenteuse dat verscheen in ons Franse zusterblad La revue Prescrire 2011; 31: 748-752 ( zie pag. 66 ). Gewichtstoename, doorgaans veroorzaakt door een overmatige calorie-inname en een verminderd energiegebruik, kan een ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Osimertinib als eerstelijns behandeling voor patiënten met ...

Oct 19, 2018·Bij patiënten met een gevorderd NSCLC met een activerende EGFR-mutatie (exon 19-deletie/L858R-mutatie) geeft eerstelijns behandeling met osimertinib (80 mg per dag) in vergelijking met behandeling met gefitinib of erlotinib een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS van meer dan 8 maanden: 18,9 versus 10,2 maanden (HR: 0,46 [95%-BI: 0,37 …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Advies omtrent perioperatieve behandeling van patiënten ...

Advies omtrent perioperatieve behandeling van patiënten met pacemakers, defibrillatoren en implanteerbare looprecorders ... Magneetapplicatie voor elke patiënt zonder analyse van de situatie van patiënt en de geplande ... Vervolgens moet de aard en anatomische locatie van de spoedingreep beoordeeld worden. Indien

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Verwijsrichtlijn voor eerste lijn - HBV richtsnoer

1 De huidige NHG standaard “Virushepatitis en andere Leveraandoeningen” adviseert om bij niet-zwangere patiënten alleen te verwijzen indien er sprake is van een actieve chronische hepatitis (vastgesteld middels een verhoogd ALT). Aangezien er ook andere redenen zijn tot het starten van behandeling (zoals de aanwezigheid van gevorderde fibrose) of HCC surveillance is het …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Collegiaal doorleveren van eigen bereidingen ...

Apothekers die niet alleen voor hun eigen patiënten bereiden. Apothekers die geneesmiddelen afnemen van bereidende en collegiaal leverende apothekers. Een apotheker die alleen bereidt voor eigen patiënten hoeft niet te voldoen aan de circulaire. Zulke bereidingen vallen onder de uitzondering van artikel 40, lid 3 onder a van de Geneesmiddelenwet.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Bloedwijzer - Sanquin

13.1 Koorts met of zonder koude rillingen 24 13.2 Rillerigheid (‘chills’) met of zonder geringe temperatuurstijging 25 ... Ethische Commissie beoordeeld, waarbij naast de producteigenschappen tevens de relevantie en ... gebruikt voor transfusie aan patiënten. Deze producten worden bereid door Sanquin Bloedbank en in het

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Risico minimalisatie materiaal betreffende ...

patiënten zonder risicofactoren voor de nieren) (zie tabel 1). ... De risico minimalisatie materialen voor tenofovirdisoproxil zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Risico minimalisatie materiaal betreffende ...

patiënten zonder risicofactoren voor de nieren) (zie tabel 1). ... De risico minimalisatie materialen voor tenofovirdisoproxil zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Risico minimalisatie materiaal betreffende ...

patiënten zonder risicofactoren voor de nieren) (zie tabel 1). ... De risico minimalisatie materialen voor tenofovirdisoproxil zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Akense Afasie Test (2) - MPG.PuRe

reacties gedifferentieerd beoordeeld (0-5 voor de beoordelingsschalen van de spontane taalproduktie en 0-3 voor de opdrachten van de subtests). Daarom dient empirisch te worden getoetst, in hoeverre ver­ schillende beoordelaars bij dezelfde patiënten tot overeenkomende scores komen (tussenbeoorde-laarsbetrouwbaarheid).

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Longontsteking bij beademde patiënten - RIVM

Longontsteking bij beademde patiënten 1 Inleiding Deze richtlijn beschrijft de specifieke maatregelen ter voorkoming van longontsteking bij beademde patiënten. Deze maatregelen zijn uiteraard, zonder dat dit met name in deze richtlijn wordt vernoemd, ingebed in de algemene voorzorgsmaatregelen die,

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Hyperbilirubinemie zonder afwijkingen in de ductus ...

Totaal had 20 van de patiënten een bilirubinestoornis, die bij 14 verklaard kon worden door choledochusstenen, maar bij 6 van de patiënten onverklaard bleef en achteraf leidde tot een onnodige operatie. Verhoogde amylasewaarden in het bloed zonder pancreatitis werd bij 1,5 van de patiënten gezien.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Onderzoek - SPKS leven met maag- of slokdarmkanker

Sep 28, 2017·Deze patiënten worden alleen geopereerd als er na chemoradiotherapie nog tumorrest aantoonbaar is, zonder uitzaaiingen. Door beide groepen met elkaar te vergelijken kan worden beoordeeld of actieve controle leidt tot een vergelijkbare langetermijnoverleving, minder operaties, betere kwaliteit van leven en lagere kosten.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Is elektrocardiografie in de huisartspraktijk nuttig ...

Oct 10, 2001·Vervolgens werd door de aanvragende huisarts het ervaren nut van elk aangevraagd ECG gescoord op een visuele analoge schaal (0-100). Gedurende 2 jaar werden 323 ECG's bij 304 patiënten aangevraagd: ongeveer 30 per huisartspraktijk per jaar. Alleen het eerst aangevraagde ECG per patiënt werd in de analyse betrokken.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Pakketadvies sluisgeneesmiddel venetoclax (Venclyxto®) in ...

May 08, 2019·Venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met rituximab bij de behandeling van CLL voldoet aan 'de stand van de wetenschap en praktijk, wat betekent dat het middel als effectief kan worden beschouwd. Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om met de fabrikant van het geneesmiddel te onderhandelen over de prijs voordat het middel kan worden …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Tuberculosescreening voorafgaand aan immuunsuppressieve ...

Patiënten met een hoog risico op LTBI ondergaan ook geen diagnostiek met Mantoux of IGRA, omdat er zonder positieve test bij hen al een indicatie bestaat voor LTBI-behandeling. Van de groep die overblijft zal middels diagnostische testen bepaald worden of zij in aanmerking komen voor een behandeling voor LTBI.

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Patiënten­ Ik word behandeld met het antistollingsmiddel ...

–2,5 mg kan met of zonder voedsel worden ingenomen –10 mg kan met of zonder voedsel ... –20 mg moet met voedsel worden ingenomen. NL NL.7 Patiënten­ ... Het materiaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Neem contact op met de leverancierWhatsApp