VIV14011-01-Brochure medicinale Zuurstof A5 06- medische zuurstofcilinder maattabel laskaart pdf gratis ,1 Zuurstof Beademing OSAS De basis voor vertrouwen in je dag informatie medicinale Medische en veiligheids-voorschriften voor zuurstof VIV14011-01-Brochure_medicinale_Zuurstof_A5_06.indd 1 09-07 …Huisman Medisch52 zuurstoftoediening Lucht dankzij zuurstof Zuurstof toedienen is niet voor iedereen dagelijkse lost, Hoe zat het 00k weer met brillen en maskers,Medische apparatuur. - Linde Healthcare

Medische apparatuur. Linde: Living healthcare Een overzicht van accessoires en toebehoren. Medische apparatuur. Een overzicht van accessoires en toe behoren. Linde Healthcare BeneluxDe Keten 7, 5651 GJ, Eindhoven, Nederland 1200_001 (0213/250) Tel. +31 (0)40 282 58 25 Fax +31 (0)40 281 68 75 info.healthcarelinde, info.healthcare.be ...

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Receptformulier medicijnen & zuurstof

1500490 Nieuwe zuurstofcilinder 1 ltr (incl. statiegeld) per stuk 213,20 1500052 Zuurstofruilcilinder 0,8 ltr (excl. statiegeld) per stuk 108,96 1500502 Zuurstofruilcilinder 1,0 ltr (excl. statiegeld) per stuk 108,96 1500029 Nieuwe zuurstofcilinder 2,0 ltr per stuk 227,98 1500497 Vitamine K 0,2 ml ampul met doseerspuit per stuk 13,75

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Wanneer moeten zuurstofflessen hervuld worden?

maximum wanddikte van 1 cm die om de 10 jaar (voor flessen van medische zuurstof en 5 jaar voor eigendomflessen) onder hydrolische druk en visueel gekeurd moet worden. De zuurstoffles wordt met water (niet samendrukbaar) gevuld en tot op een testdruk van 1,5 maal de …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Zuurstofkaart Medidis: Zuurstofsystemen en de ...

Algemene richtlijn medische zuurstof: -CBO Richtlijn: Zuurstofbehandeling thuis -Bij vaste concentratoren mag een zuurstof-verbindingsslang gebruikt worden van maximaal 15 meter. -Bij zuurstofflow > 5L/min dient men een bevochtiger aan te sluiten. -Bij zuurstofflow >Puls 1Toediening L/min 6L/min dient men een high flow zuurstofbril/canule te

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Zuurstofcilinder klaarmaken - Medidis

Bij een zuurstofcilinder zonder ingebouwde zuurstofklok 6 Houd de zuurstofklok loodrecht voor de opening en schroef de grote, geribbelde moer vast (met de klok mee draaien). Verzeker je ervan dat de regelknop van de hoeveelheid toe te dienen zuurstof dicht is (het cijfer aan de zijkant staat dan op 0).

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Patiënteninformatie Medicatie op maat

Patiëntenversie Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen 3 / 10 4 april 2018 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Beschikbaarheid van medicijnen 3. Medicatie op maat

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

instrumenten, endoscopen, anesthesietoebehoren, containers en andere medische benodigdheden. EIGENSCHAPPEN: Zwak alkalisch Schuimremmend Verwijdert ingedroogd en gedenatureerd bloed Zeer “materiaalvriendelijk” Geëigend voor roestvast staal, instrumentenstaal, optieken, gangbare kunststoffen en

Neem contact op met de leverancierWhatsApp

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave ...

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Geen. RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen - Geschikte blusmiddelen : watersproeier of nevel. - Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik voor het blussen geen waterstraal. 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Neem contact op met de leverancierWhatsApp