Septembercirculaire gemeentefonds 2020 | Circulaire ...- zuurstofcilinderprijs voor thuisgebruik in ca 2020 kaartdownload 2018 ,15-09-2020·De septembercirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het aanvullende compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen …Autofiscaliteit: wat verandert er vanaf 2020? | QPS ...30-04-2019·onderstaande formule: 120% – ( 0,5% x coëfficiënt x aantal gram CO2) (coëfficiënt: Diesel = 1, CNG = 0,90, Benzine = 0,95) Ook het aftrekpercentage van de brandstofkosten zal volgens bovenvermelde formule worden berekend. Voor de elektrische wagens zal het aftrekpercentage van 120% dalen naar 100%.Grootste stijging consumentenprijzen na 2002

Bij besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn de leden van de Commissie benoemd per 1 januari 2019. ZuivelNL is als secretaris toegevoegd aan de Commissie. ... 2018 499,29 268,54 149,12 132,13 69,65 …

Neem contact op met de leverancierWhatsApp